In Nederland zijn er veel isolatieprojecten vanuit woningcorporaties, om woonwijken te verduurzamen. Een belangrijk onderdeel bij deze projecten, is spouwmuurisolatie. Voordat u een isolatieproject start, zijn er drie aspecten die u in kaart moet brengen. Hieronder geven wij deze aspecten weer.

Bouwtechnische aspecten voor spouwmuurisolatie

Voordat wij een spouwmuur isoleren doen wij eerst een inspectie. In deze inspectie controleren wij onderstaande bouwtechnische punten:

  • Er is een luchtspouw van minimaal 30 mm aanwezig;
  • De gevelsteen is geschikt voor na-isolatie.
  • Is er spouwmuurisolatie aanwezig en is deze te verwijderen?;
  • Is er vervuiling aanwezig in de spouw?;
  • Is de spouwmuur rondom afgesloten?;
  • Zijn de muren bereikbaar;
  • Is de gevel geschilderd?.

Omgevingsfactoren bij na-isolatie van woning

Helaas zijn wij recent ook gestuit op een omgevingsfactor, waardoor een groot project tijdelijk stil is gelegd. In de spouwmuur bleken vleermuizen ’te wonen’. Er was vergeten om vooraf een flora- en fauna onderzoek te doen. Nu is het wachten op een nieuwe ‘huisvesting’ voor de vleermuizen. Erg vervelend dat dit tijdens het project naar voren komt. Een wijze les voor ons en onze opdrachtgevers; start eerst met een flora- en fauna onderzoek.

Keuze voor isolatiemateriaal en ISSO

Met het verduurzamen van woningen bespaar je op energie, stookkosten, verbeter je het wooncomfort en realiseer je een milieuvriendelijke woning. Normaliter leidt dit tot een beter energielabel van de woning. Om een beter energie label te krijgen is het noodzakelijk om een isolatie product te gebruiken die een ISSO gelijkwaardigheidsverklaring heeft. Breng vooraf in kaart of het isolatiemateriaal voldoet aan de voorwaarden van de ISSO.

Bas Kiefmann