De isolatiewerkzaamheden van Comfort Company zijn nu nog onder het gunstige BTW tarief van 6 %. Hoelang dit nog stand houdt is de vraag, dit ligt geheel in de handen van Den Haag. Ook zijn er nog provinciale en/of gemeentelijke subsidies te krijgen om het isoleren te stimuleren. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl om te zien of er nog subsidies in uw gemeente te krijgen zijn.